Workshop 1

              

Kultura otwartości to coś więcej – procesy uczestnictwa    w przyjmowaniu uchodźców-czyń

Neu-Isenburg, 24-26 stycznia 2018

Organizacje goszczące: Stowarzyszenie Chrześcijańska Inicjatywa Międzynarodowego Uczenia się (Christliche Initiative Internationales Lernen  (CIL),  we współpracy z Diakonią w regionie Offenbach-Dreieich-Rodgau – obszar pracy z uchodźcami-czyniami.

Przyjęcie wielu uchodźców-czyń w stosunkowo krótkim czasie jest wyzwaniem społecznym, które wymaga zaangażowania różnych aktorów życia społecznego i uczenia się na wielu poziomach. Kultura otwartości oznacza nie tylko bezpośrednie wsparcie dla uchodźców-czyń, ale także zmianę postaw w społeczeństwie przyjmującym.

Obywatele i obywatelki  zaangażowani w integrację uchodźców-czyń mają wpływ na zmianę podejścia w kierunku (ich) większej akceptacji i uznania. Poprzez swoje zaangażowanie uczestniczą oni w tworzeniu „obrazu siebie jako społeczeństwa imigracyjnego” (Fundacja Bertelsmanna 2016). Są tymi którzy się uczą i jednocześnie tymi, którzy  mogą stymulować uczenie się innych                        w środowisku społecznym.

Podczas warsztatu rozpatrywane będą przykłady procesów i doświadczeń związanych
z przyjmowaniem uchodźców-czyń w regionie  Frankfurt nad Menem / Neu-Isenburg,
w szczególności pod kątem możliwości/okazji do uczenia się (Community Learning). Zajmiemy się pytaniem jakie warunki muszą być  spełnione aby (proces tego uczenia) był  efektywny na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym. Ponadto sprawdzimy jaki może być jego  wpływ na środowisko (społeczne) i proces wspierania akceptacji różnorodności kulturowej.

Opisywany tutaj warsztat jest pierwszym z trzech w ramach projektu: „Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – wspominając, rozwijając, testując“.