Workshop 2

AKCEPTACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ – projekt europejski celem wymiany dobrej praktyki

Pamięć po europejsku: biograficznie – dialogowo – wspólnie

Workshop Akademii Ewangelickiej w Wiedniu, 6 – 8 czerwca 2018

Serdeczne zapraszamy Was do wymiany europejskiej !

Współczesne ruchy migracyjne wzbudzają w społeczeństwach europejskich wspomnienia o charakterze wspólnotowym. Akty przemocy podczas wojen, reżimy totalitarne oraz konflikty ideologiczne doprowadziły do tego, że w XX wieku w Europie były miliony uchodźców /uchodźczyń i wypędzonych. Praca nad pamięcią europejską, która za punkt analizy wyznacza pamięć o uchodźctwie i wypędzeniach oraz odpowiedzialność  za nie w teraźniejszości, jest z pewnością obiecującym tematem.

Akademia Ewangelicka w Wiedniu w ramach projektu europejskiego organizuje trzydniowy warsztat, który poświęcony zostanie pytaniu, jak dalece doświadczenia uchodźctwa i wypędzenia, będące punktem odniesienia europejskiej kultury pamięci, mogą przyczynić się do wspierania solidarności na poziomie międzynarodowym oraz z ludźmi, którzy uciekają (przed wojną, przemocą itp. – SZ).

Zbadamy kwestię jak kształcenie dorosłych może przyczynić się do wzmocnienia akceptacji dla różnorodności w naszych społeczeństwach. Powstanie społeczności inkluzywnej, w której osoby różnych wyznań i pochodzenia etniczno-kulturowego cieszą się uznaniem, wymaga zmiany postaw w społeczności przyjmującej, konfrontacji ze stereotypami i uwrażliwienia na praktyki dyskryminacyjne. Poza wkładem merytorycznym będą też obszary o charakterze praktycznym związane z pracą nad pamięcią i biografiami.

Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przedstawicielki i przedstawicieli z pięciu organizacji partnerskich z: Niemiec, Polski, Rumunii i Austrii. Z którymi wspólnie będziemy mogli rozmawiać, poznawać koncepcje dydaktyczne i metody własnej praktyki oraz weryfikować i zaadaptować możliwości ich zastosowania do własnej pracy.

 

Dr Kirsten Beuth (Dyrektorka)

mag. Georg Winkler (Referent ds. edukacji)

Stefanie Eichhorn  (Asystentka Zarządu)