projekt

Projekt europejski celem wymiany dobrej praktyki

W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

  • Jak możemy wzmocnić postawy akceptacji na rzecz różnorodności kulturowej?
  • Jak można przezwyciężyć uprzedzenia?
  • Czy wzajemne porozumienie jest możliwe?
  • Czy dysponujemy w tym zakresie odpowiednimi formami pracy?

Jeśli zmianie mają ulec postawy na rzecz różnorodności kulturowej, to trzy aspekty wydają się odgrywać w tym procesie znaczącą rolę:

  • przypominanie o doświadczeniach historycznych związanych z przyjmowaniem uchodźców-czyń;
  • rola doświadczeń edukacyjnych powiązanych z procesem (aktywnego) uczestnictwa w środowisku lokalnym
  • konfrontacja z własnymi uprzedzeniami.

Te aspekty będą sprawdzane w toku dwuletniego procesu wymiany praktycznych doświadczeń między pięcioma organizacjami partnerskimi    z Niemiec, Polski, Austrii i Rumunii.

W ramach europejskich spotkań osoby uczestniczące będą miały okazję wypróbować i poddać ewaluacji zaprezentowane w tym celu metody i koncepcje. Wspólnie chcemy szukać „czynników warunkujących sukces“,  w trakcie procesów uczestnictwa i refleksji historycznej, w pracy na rzecz wspierania postaw akceptacji.