Powitanie

…na stronie internetowej projektu „Akceptacja różnorodności kulturowej – pamiętając, rozwijając, testując”. Znajdują się tutaj informacje dotyczące koncepcji i rezultatów dwuletniego (2017 – 2019) dialogu europejskiego na temat akceptacji różnorodności kulturowej i metod jej wspierania.